De hoofdkerk van Nieuwpoort, de O.-L.-Vrouwekerk staat bij het Marktplein. Het eigenlijke kerkgebouw werd na de complete verwoesting door beschieting in WO I, tussen 1920 en 1923 weer opgebouwd volgens het model van na de restauratie van 1899 – 1905. Uit deze restauratie is aan de zuidzijde van de kerk een stuk zuil overgebleven, die ook nu nog herinnert aan de vierde kerkbeuk die in 1834 werd afgebroken.
De kerktoren dateert van een nog latere periode. In 1952 voltooid, herbergt deze toren nu de beiaard.
Vóór de Eerste Wereldoorlog stond hier een renaissancetoren uit de 17de eeuw die echter volledig vernield werd.

Bouwgeschiedenis

1165: Er wordt een kapel opgericht onder het patronaatschap van de Sint-Niklaasabdij van Veurne. Deze groeit vlug uit tot een éénbeukig Romaans kruiskerkje met hoofdbeuk, transeptarmen en koor.
1300-1325: Het koor wordt tot een driebeukig hallekoor vergroot. De vlakke sluiting blijft echter behouden en vormt een stilistische reminiscentie aan de Romaanse architectuur.
15de eeuw: De benedenkerk wordt tot drie gelijkwaardige hallen in gotische stijl vergroot.
16-18de eeuw: In deze periode worden een aantal veranderingen en verbouwingen uitgevoerd, die echter naderhand weer teniet gedaan worden. Zo fungeert de brede dwarsbeuk enige tijd als hoofdbeuk met een ingangsportaal aan de noordzijde en een vijfzijdig koor aan de zuidkant.
631: De bouw van de renaissance-toren in het zuidoosten wordt gestart, maar verder dan de vierzijdige onderbouw geraakt men niet.
1735: De toren wordt “barok” voltooid met een achtkantige bovenbouw en een helmvormige spits.
1914-1918: Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de Onze-Lieve-Vrouwekerk volledig verwoest.
1922: Met uitzondering van de toren wordt de gotische hallenkerk historiërend heropgebouwd. J. Viérin uit Brugge is de architect.
1946: Herstelling van de schade na de brand van 1940 en 1944 toen de daken en de gewelven instortten.
1952: Ten noorden van de noordelijke dwarsarm bouwt men een vrijstaande neogotische toren, naar een ontwerp van de architecten J. en L. Viérin.
2012: renovatie van het kerkgebouw