Naast het stadhuis op het Marktplein, vind je de Nieuwpoortse Halle, beter bekend als Stadshalle.
Men neemt aan dat er op dezelfde plaats reeds in 1280 een halle was. Dit beklemtoont duidelijk het bloeiende handelsverleden van de kuststad.
De halle werd in de loop der tijd meermaals verwoest. De laatste verwoesting dateert uit de Eerste Wereldoorlog. Nadien werd de Stadshalle in zijn oorspronkelijke stijl en met de oorspronkelijke materialen heropgebouwd in 1920. In het recente verleden waren er verschillende musea ondergebracht, maar sedert de laatste restauratie in 1999 doet de halle nu nog enkel dienst als tijdelijke expositieruimte en vormt het een uitgelezen decor voor feestelijke ontvangsten door het stadsbestuur.